Gerhard Wittfeld
Gerhard Wittfeld
Dipl.-Ing. Architekt BDA
geschäftsführender Gesellschafter | Gründungsmitglied | Partner
E-Mail
Kilian Kada
Kilian Kada
Mag. Arch.
Geschäftsführender Gesellschafter | Partner
E-Mail
Stefan Haass
Stefan Haass
Dipl.-Ing. Architekt
Partner
E-Mail
Dirk Lange
Dirk Lange
Dipl.-Ing. Architekt
Partner
E-Mail
Jasna Moritz
Jasna Moritz
Dipl.-Ing. Architektin
Partnerin
E-Mail
Klaus Kada
Klaus Kada
Univ. em. Prof. DI Arch.
Gründungsmitglied
E-Mail